طراحی وبسایت دقیقا مثل انتخاب یک خودرو برای خریدن است که دارای آپشن های مختلفی است. بنابراین به این مورد بستگی دارد که شما چقدر هزینه میکنید. کیفیت کلی و سطح کار از اصلی ترین عواملی است که روی قیمت تاثیر میگذارد، در درجه های بعد میزان محصولات یا مطالب، میزان احتیاج به فضا (سرور)، نوع دامنه هایی که انتخاب میکنید، میزان شخصی سازی شدن وبسایت و …. از دیگر عوامل تاثیر گذار روی قیمت طراحی سایت هستند.